Dozorná rada UPS Gýmeš:

Mgr. Adriana Šimorová predsedníčka dozornej rady
Mgr. Margita Tábiová členka
Ján Šipoš člen