Dozorná rada UPS Gýmeš:

Ing. Karol Šinka, PhD. predseda výboru
František Varga podpredseda
Gabriela Olejníková tajomníčka
Ing. Miroslav Špaňár hospodár
František Demo pokladník
Ladislav Šagát člen
Attila Andraško člen